Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.

 

Obec Vítonice vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zaměstnance na pracovní místo

 

Účetní, administrativní pracovník(ce) na Obecním úřadu Vítonice
adresa: Vítonice č. p. 54, 671 61 Prosiměřice

 

Nástup: 1. 4. 2018 (možno i dříve)

Předpoklady:
- občan ČR, případně cizí státní občan mající trvalý pobyt v ČR
- věk nad 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- úplné střední vzdělání ekonomického směru s maturitou nebo vyšší
- znalost PC programů – Microsoft Word, Excel, KEO
- znalost zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.
- praxe v účetnictví minimálně 2 roky
- znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
- znalost účetních předpisů územně samosprávních celků
- zkouška odborné způsobilosti výhodou

Další požadavky výhodou:
praxe ve veřejné správě, řidičský průkaz skupiny „B“, znalosti regionu, ochota se dále vzdělávat, umění jednat s lidmi

Součástí výběrového řízení je vypracování testu z oblasti účetnictví a daní  územně samosprávních celků.

 

Druh práce:

- zpracování účetnictví obce - zpracování mzdové agendy
- archivace dokladů
- vedení běžné evidence úřadu (spisová služba - podatelna, datová schránka)
- vidimace – legalizace
- činnosti spojené s Czech POINT


Platové podmínky dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10.

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka)
- datum a podpis

K přihlášce připojte:
- strukturovaný životopis
- výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce
- u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem (pokud domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením)
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o poskytování osobních údajů, požadované zkoušce, kurzech apod.

 


Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 05. 03. 2018 do 15:00 hodin na adresu:

Obec Vítonice, Vítonice 54, 671 61 Prosiměřice
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 724186788

 

Ve Vítonicích  15. 02. 2018 Josef Střecha
starosta obce