Oznámení ředitelky Mateřské školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a po dohodě se zřizovatelem Městysem Prosiměřice se od pondělí 16. 3. 2020 z důvodu mimořádné situace mateřská škola do odvolání uzavírá.

Stravné bude dětem automaticky odhlášeno a ruší se veškeré naplánované akce mateřské školy.

O dalších aktuálních změnách vás budeme průběžně informovat na webových stránkách  Městyse Prosiměřice a spádových obcí.

Rodič (nebo i jiná pečující osoba o dítě mladší 10 let) má nárok na "ošetřovné" (s náhradou mzdy ve výši 60% platu po dobu 9 kalendářních dnů/samoživitel na 16 dnů). Vystavení formuláře žádají rodiče u ředitelky školy.