7. 5. 2020

Dne 25. 5. 2020 může do školy nastoupit pouze žák I. stupně, který do 18. 5. 2020 doručí škole tyto dokumenty:

a) přihláška s podmínkami podepsaná zákonným zástupcem žáka (zvláštní přihláška pro dopolední a odpolední blok)

b) čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory podepsané zákonným zástupcem žáka

Dokumenty najdete zde:  https://zsprosimerice.estranky.cz/

PŘIHLÁŠKA

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pokud nemáte doma možnost tisku, lze tyto dokumenty vyzvednout ve škole v PO-ČT od 8.00 do 11.00.

Výuka bude probíhat v předem stanovených skupinách do 15 žáků ve dvou blocích (dopolední a odpolední). O složení skupin rozhoduje ředitel školy. Na oba bloky je nutné se přihlásit. Ranní družina nebude poskytována.

Bližší informace a podmínky jsou součástí přihlášky.

Upozorňujeme na to, že do školy by neměl nastoupit žák, který spadá do rizikové skupiny osob nebo žák, který s takovou osobou sdílí společnou domácnost. Vymezení rizikových skupin najdete v příloze u čestného prohlášení.

Zdůrazňujeme, že do školy nesmí nastoupit žák se sebemenšími zdravotními problémy.

Zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci budou povinni dodržovat hygienické zásady stanovené MŠMT. Tyto zásady prostudujte zde:

Hygienické zásady MŠMT

Mgr. Jiří Mašek, ředitel ZŠ Prosiměřice