SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
13.11. 2020
V tomto dni proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Jedná se o následující druhy odpadu:

 

TELEVIZORY, RÁDIA, LEDNIČKY, MRAZNIČKY

OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY VČETNĚ ELEKTROLYTU, ZÁŘIVKY, VÝBOJKY

BARVY V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH

PLECHOVKY A PLASTY OD BAREV A JINÝCH ŠKODLIVIN, VYJETÉ OLEJE

PRAČKY, TROUBY, SPORÁKY, VYSAVAČE

ŽEHLIČKY,SUŠIČE VLASŮ, ŠICÍ STROJE,

EL. HODINY, EL. HUD. NÁSTR., EL. HRAČKY

PC MONITORY, TISKÁRNY, NOTEBOOKY,

TELEF. PŘÍSTROJE, FAXY, KALKULAČKY,

RUČNÍ VRTAČKY, PILY, PÁJKY, BRUSKY

DROBNÉ EL. DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE