Adresa e-Podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (mimo reklamy) doručovaných Obecnímu úřadu Vítonice.
Je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesílatel opatří elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronicky podepsaná podání má stejnou váhu jako písemnost podepsaná vlastnoručně. 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Vítonice
Vítonice 54
671 61 Prosiměřice 

Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.
Obecní úřad Vítonice neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově obecního úřadu . 


Úřední hodiny podatelny:

Pondělí

08:00 - 14:00

 

Středa

08:00 - 12:00

13:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 11:00

 Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou. 

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručené datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Vítonice

kTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.       DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance


Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor,

Obecní úřad Vítonice akceptuje soubory ve formátech: 
pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .jpg, .jpeg, .htm, .html, .xhtml.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte


Jednou e-mailovou zprávu (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.


Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány  na CD a USB flash disk.


Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.


Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu           kTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    poříp. na poštovní adresu Obecního úřadu Vítonice.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obedcnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  •   zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
  •  zákon č. 280/2009 Sb. - daňový řád