https://www.scitani.cz/documents/142154812/156229594/lsf_1_domacnost_vzor.pdf

 

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale vzhledem k epidemické situaci s upuštěním od některých tradičních postupů.Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale vzhledem k epidemické situaci s upuštěním od některých tradičních postupů.

V souladu s doporučením MŠMT k organizaci zápisů pro školní rok 2021/2022 zakazuje ředitel školy osobní přítomnost dětí ve škole u zápisu.

Zápis bude probíhat pouze formou podání písemné žádosti. Písemnou žádost je nutné škole doručit v termínu od 1. 4. 2021 do 28. 4. 2021.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

1. poštou,

2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ Prosiměřice,

3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Prosiměřice: rq3mrr3),

4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail ZŠ Prosiměřice: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Ve stejném termínu, tj. od 1. 4. 2021 do 28. 4. 2021, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

1. vyjádření školského poradenského zařízení,

2. vyjádření dětského lékaře.

V průběhu května a června 2021 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitele školy ZŠ Prosiměřice o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zahájení školní docházky na ZŠ Prosiměřice, že všechny podané žádosti budou vyřízeny kladně, tzn. ZŠ Prosiměřice přijme všechny zájemce.

Velkou snahou Základní školy Prosiměřice je uspořádat zápis tradiční prezenční formou s účastí budoucích žáků a jejich rodičů ve škole. Pokud to epidemická situace v ČR a metodika MŠMT umožní, jediným možným termínem pro tento typ zápisu je sobota 24. 4. 2021. O případném konání prezenčního zápisu v tento den bude škola informovat prostřednictvím svých internetových stránek a obecních rozhlasů.

Mgr. Jiří Mašek, ředitel ZŠ Prosiměřice

(ALL) Nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky)

Ve dnech 12 - 16.4.2021 

JARO      28.5.2021

PODZIM 18.11.2021

v souvislosti s opatřeními, která proti šíření koronaviru zavádí Rakousko a která nově znamenají pro pendlery pravidelné předkládání negativních antigenních nebo PCR testů, zřizujeme ve spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s. mobilní testovací místo na Hatích, a to na parkovišti u muzea Terra Technica. Mobilní testovací místo bude fungovat od středy 10. února.

Provozní doba mobilního testovacího místa bude následující:

Pondělí 15:00 – 20:00

Středa 12:00 – 17:00

Sobota 8:00 – 13:00

Registrace na testování je možná předem online, aby se zde pendleři nemuseli zdržovat papírováním. Výsledky obdrží také online, takže odpadne čekání na výsledek.

Přímý odkaz na registraci:

www.covidtestjmk.cz.

Testování nabízí i rakouská vláda. Seznam míst v Dolním a Horním Rakousku najdete na odkazech:

https://notrufnoe.com/testung/ 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/248085.htm

Přílohy ke stažení
Download this file (UP OUTPLACEMENT.pdf)UP OUTPLACEMENT.pdf
Přílohy ke stažení
Download this file (Zásilková služba - ZN.pdf)Zásilková služba - ZN.pdf

(ALL) Nová usnesení Vlády ČR - prodloužení nouzového stavu, úprava krizových opatření

https://www.krizport.cz/file-download/download/private/4173

Policie ČR upozorňuje, že v minulém týdnu byl na okrese Znojmo několikrát zaznamenán pokus řidiče stříbrného automobilu VW passat nabídnout malým dětem svezení.

Žádáme Vás, abyste upozornili své děti o této skutečnosti a poučili je o bezpečném chování.

https://www.krizport.cz/file-download/download/private/4165

sb237-20 6649..6656 (krizport.cz)

https://www.krizport.cz/file-download/download/private/4135

https://www.krizport.cz/file-download/download/private/4136