VÝLUKA VÍTONICE

Od: 24.5.2021 0:00

Do: 31.10.2021 23:59

 
Od 24. 5. 2021 bude upraven provoz regionálních autobusových linek IDS JMK z důvodu rekonstrukce mostu v obci Vítonice.

Linka 432 pojede mezi zastávkami Vítonice a Prosiměřice, u bufetu odklonem po obousměrné objízdné trase: Vítonice - sil. III/41311 - místní účelová komunikace mezi polemi kolem Stošíkovic na Louce - sil. III/41317 - sil. III/41313 - Prosiměřice a dále po své trase směr Těšetice - Znojmo. Na objízdné trase linka neobsluhuje zastávky Stošíkovice na Louce a Stošíkovice na Louce, rozc. 1.7.

Linka 810 (vyjma spojů 101, 45, 47, 94, 48) pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Prosiměřice, host. a Oleksovice, host. po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, host. Z Oleksovic bude pokračovat dále po své pravidelné trase směr Hostěradice - Miroslav.

Spoje budou zcela vynechávat obec Vítonice. Označníky zastávky Prosiměřice, host. spoje obsluhují jako v nevýlukovém normálním stavu, tj. při cestě do Znojma označník směr Bantice a při cestě do Miroslavi označník směr Vítonice.

Linka 810 (pouze spoje 101, 45, 47, 94, 48) pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Prosiměřice, host. a Oleksovice, u potoka po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, u potoka - sil. III/41311 - Vítonice - sil. II/413 - Hostěradice, nám. a dále po své trase směr Miroslav.

Spoje budou vynechávat zastávku Oleksovice, host. Označníky zastávky Prosiměřice, host. spoje obsluhují jako v nevýlukovém normálním stavu, tj. při cestě do Znojma označník směr Bantice a při cestě do Miroslavi označník směr Vítonice.

Linka 811: drobný časový posun u spojů 101 a 102.

Linka 813: drobný časový posun spoje 222.

Změna zastávek:
oba označníky zastávky Oleksovice, u potoka jsou přeloženy na objízdnou trasu linky 810 ke sklepům poblíž domu č.p. 102 v Oleksovicích. Přeložené zastávky obsluhují všechny spoje linky 810 vyjma spojů 101, 45, 47, 94 a 48. Spoje 101, 45, 47, 94 a 48 obsluhují stálé normální zastávky Oleksovice, u potoka na silnici III/41311.

 

 

Jízdní řády:

Přílohy ke stažení
Download this file (Objížďka - MOST.pdf)Objížďka - MOST.pdf

Vážení spoluobčané

 

V těchto dnech se chystá náročná stavební akce - OPRAVA MOSTU

 

Stávající most bude zdemolován včetně lávky , opěrných zdí , propustku a chodníků – v celém rozsahu stavby a bude nahrazen novým mostním objektem . Založení mostu je navrženo jako hlubinné na mikropilotech .

Bude upraveno připojení silnice III/ 413 11 ( směr Oleksovice ) v délce 6m

III/ 413 12 ( směr Želetice ) v délce 23m

místní komunikace ( ulička k Šabatovým) v délce 15m

a sjezd ke garáži u domu č.p 57 ( bezprostředně za mostem) v délce 6m

Dále dojde k úpravě koryta pod mostem a přeložení inženýrských sítí .

Součástí mostu budou i nové chodníky.

Stavba mostu bude realizována za ÚPLNÉ UZAVÍRKY s předpokládanou dobou výstavby 5měsíců.

Pěší provoz bude zajištěn po provizorní lávce.

 

Předpokládaný (maximální) termín stavby : 3.5. - 31.10. 2021

 

Objízná trasa pro VEŠKERÝ PROVOZ bude vedena po silnici :

II/413 - ( ZN – Prosiměřice – Kyjovice – Žerotice )

( ZN – Prosiměřice – Stošíkovice „ po šabatce“ )

II/408 - ( ZN – Suchohrdly – Únanov – Tvořihráz – Žerotice )

I/ 53 - ( ZN - „ po státní“ - Bantice popř. Oleksovice )

II/ 397 - ( Hostěradice – Oleksovice )

II/ 400 - ( Hostěradice – Skalice – Želetice )

a přes zastavěné části obcí Prosiměřice , Těšetice , Suchohrdly a Hostěradice

 

Zastávky autobusů se nemění

Objízdná trasa povede z Prosiměřic před Stošíkovice „po šabatce“ do Vítonic

z Prosiměřic do Stošíkovic , do Oleksovic , do Vítonic

( i opačně )

 

Vaše případné dotazy zodpoví :

p. KUBÍČEK – stavbyvedoucí – 720 053 136

p. OŠMERA – dopravní značení – 725 015 243

p. SCHEINER – SÚS - 737 237 001

p. HORÁKOVÁ – starostka - 724 186 788

 

Tímto vám všem předem děkuji za trpělivost a ohleduplnost

 

Pavlína Horáková

JARO      28.5.2021

PODZIM 18.11.2021

v souvislosti s opatřeními, která proti šíření koronaviru zavádí Rakousko a která nově znamenají pro pendlery pravidelné předkládání negativních antigenních nebo PCR testů, zřizujeme ve spolupráci se Společností Podané ruce o.p.s. mobilní testovací místo na Hatích, a to na parkovišti u muzea Terra Technica. Mobilní testovací místo bude fungovat od středy 10. února.

Provozní doba mobilního testovacího místa bude následující:

Pondělí 15:00 – 20:00

Středa 12:00 – 17:00

Sobota 8:00 – 13:00

Registrace na testování je možná předem online, aby se zde pendleři nemuseli zdržovat papírováním. Výsledky obdrží také online, takže odpadne čekání na výsledek.

Přímý odkaz na registraci:

www.covidtestjmk.cz.

Testování nabízí i rakouská vláda. Seznam míst v Dolním a Horním Rakousku najdete na odkazech:

https://notrufnoe.com/testung/ 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/248085.htm

Přílohy ke stažení
Download this file (UP OUTPLACEMENT.pdf)UP OUTPLACEMENT.pdf
Přílohy ke stažení
Download this file (Zásilková služba - ZN.pdf)Zásilková služba - ZN.pdf

Policie ČR upozorňuje, že v minulém týdnu byl na okrese Znojmo několikrát zaznamenán pokus řidiče stříbrného automobilu VW passat nabídnout malým dětem svezení.

Žádáme Vás, abyste upozornili své děti o této skutečnosti a poučili je o bezpečném chování.

sb237-20 6649..6656 (krizport.cz)