Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu ve Vítonicích č.p.54. Knihovnicí je paní Miluše Kačerková. Otevřeno je každou středu od 16:00 do 18:00 hodin. V knihovně je pro veřejnost k dispozici také počítač s připojením na internet .

PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU JE KNIHOVNA UZAVŘENA.

Seznam knižního fondu - online katalog

Oficiální webové stránky knihovny Vítonice - http://www.knihovnavitonice.webz.cz