Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu ve Vítonicích č.p.54. Knihovníkem je pan Josef Klement. Otevřeno je každou neděli od 9:00 do 11:00 hodin. V knihovně je pro veřejnost k dispozici také počítač s připojením na internet .

 

Seznam knižního fondu - online katalog

Oficiální webové stránky knihovny Vítonice - http://www.knihovnavitonice.webz.cz