Svoz  komunálního odpadu zajišťuje společnost:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

pobočka Třebíč

Hrotovická 1202

674 01 Třebíč

Výše poplatku v roce 2021 je 600,-kč za obyvatele a rok

Č. účtu: 22327741/0100

Svoz směsného komunálního odpadu se provádí svozem sběrných nádob (popelnic)  a pytlů od firmy AVE v intervalu 1x za 14 dní.Směsný komunální odpad umístěný v jiných obalech nebo položený na zemi vedle sběrné nádoby firma nemusí vzít. Pytel firmy AVE určený ke svozu SKO je možno zakoupit na Obecním úřadě Vítonice.

Svoz velkoobjemového komunálního odpadu (nábytek,koberce,sedačky,atd.) se provádí jednou ročně na jaře.

Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení se provádí 2x ročně 

jaro                             podzim  

 

Nádoby na tříděný odpad-plasty, papír, sklo barevné, sklo bílé, jsou umístěny u kostela a u zastávky autobusů. Vyváží se v pravidelných intervalech.

V obci se třídí také nápojový karton (krabice od mléka,džusu,atd.) a to do oranžových pytlů, které jsou k dispozici v obchodě a na obecním úřadě. Tyto pytle je možno postavit na zem  vedle žlutých nádob na plasty.

 

Termín svozu popelnic v roce 2021

Každý sudý týden ve čtvrtek

 

 Termín svozu bioodpadů rostlinného původu

           U kulturního domu, za nájezdovou rampou jsou dva kontejnery celoročně

V termínu duben až listopad jsou přistaveny kontejnery v uličce za potokem, druhý u č.p. 104 směr Prosiměřice, a u č.p. 23, kde se nachází i sběrné místo elektroodpadu.

 

Termín svozu nebezpečného odpadu

jaro                       podzim   

 

 Termín svozu starého elektrozařízení

Celoročně můžete staré elektro odvézt k č.p. 23 ( Doškovo)  

 

Termín svozu velkoobjemového odpadu

jaro

 

Spolupracujeme:

http://www.ekokom.cz/

http://www.elektrowin.cz/

http://www.asekol.cz/

http://www.ecobat.cz/