Vodovod

Vodovod v naší obci provozuje DSO Skupinový vodovod Žerotice, IČO 01287371.

Kvalitu pitné vody je možné sledovat na stránkách Vodárenské ,a.s. http://www.vodarenska.cz/divize-znojmo/kvalita-a-cena-vody?rt=0

Cena Vodného pro rok 2021 činí 66,15-kč za 1m3

Odečty stavu vodoměrů se provádí 2x ročně k 30.6. a 31.12.a to obecními pracovníky.

Platba vodného se provádí taktéž 2x ročně na základě vystavené faktury, kde je uvedena částka ,datum splatnosti a údaje pro bezhotovostní platbu.

V hotovosti lze vodu zaplatit jen na Obecním úřadě Kyjovice ,Kyjovice 2,67161 Prosiměřice u paní účetní svazku , vždy v pondělí 13.00-18.00 a středu 08.00-16.00 .Telefonní kontakt 515 271 165.

Na Obecním úřadě  Vítonice  se bude vodné v hotovosti  vybírat jen 2dny v roce. Přesný den a hodinu příjezdu účetní svazku do obce a možnost platit vodu hotově se dozvíte z sms info a  faktury.

Nově je také zavedena možnost platit zálohy na vodné. Zálohy na vodu je možné platit pouze bezhotovostně trvalým příkazem z Vašeho účtu. Pro zavedení této možnosti platby záloh  je potřeba osobní návštěva paní účetní  Drgové v Kyjovicích na obecním úřadě v úřední dny, která Vám sdělí podrobnosti a zálohy s Vámi nastaví.

Při nedodržení termínu splatnosti je vždy dlužník upozorněn na nedoplatek pomocí sms info a obyčejným dopisem. Pokud ani po této výzvě a v náhradním termínu nebude dlužná částka uhrazena přistoupí svazek na základě smlouvy nekompromisně k odpojení odběratele od vodovodu. Opětovné připojení k vodovodu  je zpoplatněno podle platné sazby  Vodárenské,a.s.

 

Splašková kanalizace

 

Stočné pro rok 2021 činí 45,25-kč za 1m3

Provozovatelem splaškové kanalizace v naší obci je Vodárenská a.s. Znojmo. Stočné se tedy platí této společnosti zvlášť. Jestli budete platit stočné podle vodoměru nebo paušálem na obyvatele a rok  jste si dohodli s technikem z Vodárenské, který Vám přebíral kanalizační přípojku.  Od Vodárenské a.s.  jste každý obdržel smlouvu  o odvádění odpadních vod. V této smlouvě si každý mohl zvolit jakým způsobem bude stočné platit, hotově, bezhotovostně převodem z účtu, SIPO a také výši záloh. Někteří z Vás se spletli a myslí si, že záloha nastavená ve Vodárenské  Znojmo jde  jak na vodu, tak na splašky. Není tomu tak. Je to pouze na odpadní vodu-splašky. Vodné se platí zvlášť jinému subjektu(Vodovod Žerotice)!  Naopak veškeré záležitosti v oblasti stočného musíte řešit s Vodárenskou Znojmo. Pokud by někdo potřeboval pomoc s komunikací s Vodárenskou a.s. obraťte se na mně já Vám s tím pomohu.