Obec Vítonice
ObecVítonice
okres Znojmo

Vidimace, legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověření pravosti podpisu se neprovede:

  • jde-li ověřován podpis na listině,která je psána vjiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně přeložena vúředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Vidimace se neprovede:

  • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o: 1. prvopis, 2. již ověřenou vidimovanou listinu, 3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo 4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Legalizace - fyzická osoba jejíž podpis má být ověřen. Vidimace - kdokoli

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince, aj.). Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

Způsobem zahájit řešení životní situace 

Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí.

Na které instituci životní situaci řešit 

Obecní úřad Vítonice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Obecní úřad Vítonice, Vítonice, 671 61 Vítonice (starosta obce: Josef Střecha)

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Legalizace - žadatel předloží platný doklad totožnosti a listinu, na které bude podpis ověřen. Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek xx,-Kč za každý podpis. Vidimace - za každou i započatou stranu listiny je vybírán správní poplatek xx,-Kč. Poplatek se platí v hotovosti na obecním úřadě ve Vítonicích. Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Případné pořízení kopie hradí žadatel.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější dotazy 

Je možné zastoupit občana při legalizaci (ověření pravosti podpisu) formou plné moci? - Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
2
2

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 16/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 21/10 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie