Obec Vítonice
ObecVítonice
okres Znojmo

Připravujeme pro Vás nové webové stránky.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky.

Vidimace, legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověření pravosti podpisu se neprovede:

  • jde-li ověřován podpis na listině,která je psána vjiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně přeložena vúředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Vidimace se neprovede:

  • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o: 1. prvopis, 2. již ověřenou vidimovanou listinu, 3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo 4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Legalizace - fyzická osoba jejíž podpis má být ověřen. Vidimace - kdokoli

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince, aj.). Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

Způsobem zahájit řešení životní situace 

Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí.

Na které instituci životní situaci řešit 

Obecní úřad Vítonice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Obecní úřad Vítonice, Vítonice, 671 61 Vítonice (starosta obce: Josef Střecha)

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Legalizace - žadatel předloží platný doklad totožnosti a listinu, na které bude podpis ověřen. Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek xx,-Kč za každý podpis. Vidimace - za každou i započatou stranu listiny je vybírán správní poplatek xx,-Kč. Poplatek se platí v hotovosti na obecním úřadě ve Vítonicích. Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Případné pořízení kopie hradí žadatel.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější dotazy 

Je možné zastoupit občana při legalizaci (ověření pravosti podpisu) formou plné moci? - Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, pondělí 16. 5. 2022
oblačno 24 °C 12 °C
úterý 17. 5. déšť 21/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie